Ochrona danych osobowych

Kompleksowe rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo danych w Twojej firmie

Audyt

Nasz audyt obejmuje ocenę stanu przetwarzania danych osobowych w siedzibie Klienta, zgodność procedur z przepisami, identyfikację ryzyka oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiązań. Oferujemy również wdrożenie niezbędnych procedur naprawczych bezpośrednio po zakończeniu audytu.

Dokumentacja danych osobowych

Dla naszych Klientów sporządzimy obowiązkową dokumentację ochrony danych osobowych, tj. Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym. Przygotowujemy i negocjujemy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Szkolenia

Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia związane z tematyką ochrony danych osobowych zarówno dla Klientów indywidualnych, podmiotów prowadzących konkretny rodzaj działalności jak również wewnętrzne szkolenia na potrzeby danej firmy.

Przetwarzanie danych osobowych

Ochrona danych osobowych, to zagadnienie, do którego przywiązuje się coraz większą wagę.

Dzieje się tak nie bez powodu. Przedsiębiorcy dbający o bezpieczeństwo informacji są oceniani jako bardziej wiarygodni kontrahenci i rzetelni wykonawcy. Troszcząc się o profesjonalny charakter swojej działalności i zawodowy wizerunek powinni Państwo zapewnić należytą ochronę danych osobowych przetwarzanych w Państwa działalności. Jednocześnie wzrasta świadomość obywateli związana z ochroną dotyczących ich danych osobowych i stają się oni bardziej wymagającymi kontrahentami. W konsekwencji wymusza to na przedsiębiorcach konieczność przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami.

Najważniejsze liczby

Skargi

Zostały skierowane do GIODO w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych w latach 2011-2015

Zgłoszone zbiory

Tyle zbiorów danych osobowych zgłoszono do rejestracji GIODO w ostatnich pięciu latach

Wydane decyzje

Przez GIODO w postępowaniach dotyczących ochrony danych osobowych w latach 2011-2015

Napisz do nas

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stillwell Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-693) przy ul. Ksawerego Zakrzewskiego 11E, zwana dalej spółką,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w celu kontaktu i prowadzenia korespondencji,
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
5) podanie spółce danych osobowych jest dobrowolne.